Sala Residence, Inspire Hub Office
122-124 B2 Street, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
www.ken-marketing.com
hello@ken-marketing.com (84) 938 195 827

Hoa Nắng Web Guideline

(Vui lòng xem trên máy tính để thấy chi tiết nhất)

Thao tác

Video, hình ảnh minh họa

Đăng nhập vào trang quản lý admin
Vào link: https://demo.ken-marketing.com/hoanang/admin/
User: vui lòng liên hệ quản lý web
Pass: vui lòng liên hệ quản lý web

Thêm, sửa tin tức

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Thêm, sửa sản phẩm

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)

Dịch sang tiếng Anh

(Bấm vào ô vuông để xem toàn màn hình video)