Chính sách quy trình xử lý khiếu nại – Hoa Nắng

CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.

Tất cả trường hợp liên quan tới sản phẩm như lỗi, chất lượng,…, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Mọi thông tin khiếu nại xin gửi về: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HOA NẮNG

Địa chỉ: Số: 110/26 – 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liên hệ: 0938144839

Email: info@hoanangorganic.com