Nhảy đến nội dung
Meet our farmers

Sản xuất công bằng

“Từ khi tham gia mô hình sản xuất gạo hữu cơ, tôi hiểu rõ hơn về việc bảo vệ môi trường chung quanh cũng như bảo vệ sức khỏe của bản thân khi sử dụng những sản phẩm an toàn trong quá trình gieo trồng từ đó tạo ra hạt gạo an toàn và giàu dinh dưỡng cho chính gia đình mình cũng như người tiêu dùng.”

-- Ông Nguyễn Văn Nam --

 

“Mô hình sản xuất gạo hữu cơ đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn khó hơn so với tập quán canh tác trước đây nhưng lại mang đến cho gia đình tôi cuộc sống sung túc hơn vì giá trị kinh tế cao từ hạt gạo, nhiều hộ gia đình chung quanh cũng đã có cơ hội đổi đời khi cùng tham gia mô hình này.”

-- Bà Trần Thị Lan --